Bilen blir liten ved siden av disse brøytekantene

Bilen blir liten ved siden av disse brøytekantene

Bilen blir liten ved siden av disse brøytekantene